Privacy policy

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Athlete Life (hierna: “wij” of “ons”). Hierin leggen wij uit wat we met je persoonsgegevens doen en waarom wij dat doen. Als een term niet in deze verklaring wordt beschreven, dan heeft deze de betekenis zoals beschreven door de AVG (Algemene verordening persoonsgegevens EU 2016/679). Neem de tijd om deze verklaring helemaal door te lezen zodat je volledig op de hoogte bent. Als je vragen hebt over deze verklaring neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vind je aan het einde van deze verklaring. Wij respecteren jouw privacy en doen er alles aan om je persoonlijke gegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij met je persoonlijke gegevens doen wanneer je onze website bezoekt (ongeacht waarvandaan), wat je privacy rechten zijn en hoe de wet je beschermt.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAAR GEBRUIKEN WIJ ZE VOOR?

Persoonlijke gegevens, of persoonsgegevens, houdt in: alle informatie over een persoon waaruit je kunt afleiden om wie het gaat. Per activiteit is hierna beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doel wij die persoonsgegevens gebruiken en welke verwerkingsgrond wij benutten voor de betreffende verwerking. We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor dingen die de wet toestaat. Meestal verwerken we je persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die we met je hebben gesloten, of wanneer het voor ons gerechtvaardigd belang (of dat van derden) nodig is, en jouw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan dat belang.

ALS JE IETS BIJ ONS BESTELT

Bij iedere bestelling die je bij ons doet verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Bezorgadres (straat, huisnummer, postcode en stad)
 • [Optioneel] factuuradres (straat, huisnummer, postcode en stad)
 • Telefoonnummer
 • [Optioneel] geboortedatum
 • E-mailadres
 • IP-adres

Wij verwerken deze persoonsgegevens om je bestellingen te kunnen verwerken en om eventuele vragen over je bestelling te kunnen beantwoorden. De verwerkingsgronden die wij gebruiken zijn het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je hebben gesloten en het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan onze wettelijke administratieve verplichtingen.

ALS JE RONDKIJKT OP ONZE WEBSITE

Als je onze website bezoekt en daarop rondkijkt verwerken wij de volgende informatie:

 • Bij benadering je locatie op basis van een deel van je IP-adres
 • Wat je doet op onze website, bijvoorbeeld wat je aanklikt
 • Je type internetbrowser en het type apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken

Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om de website te verbeteren en om inzicht te krijgen in de productvoorkeuren van onze klanten.

WANNEER WIJ JE ONZE NIEUWSBRIEF STUREN

Met onze nieuwsbrief maken we je graag attent op nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen. Als je gebruik maakt van onze nieuwsbrief, verwerken we de volgende informatie:

 • E-mailadres
 • Waar je op klikt in de nieuwsbrief.

Wij gebruiken je e-mailadres om de nieuwsbrief aan je te sturen. Dit doen wij uitsluitend als wij daarvoor toestemming van je hebben gekregen. Je kan je op ieder moment afmelden van de nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief of door in je account je toestemming in te trekken. Wij gebruiken je klikgedrag om vast te stellen voor welke onderdelen van de nieuwsbrief je interesse hebt. Die informatie gebruiken wij voor het samenstellen van ons productaanbod op de site. Wij verwerken je klikgedrag op basis van ons gerechtvaardigd belang om inzicht te krijgen in de productvoorkeuren van onze klanten.

WANNEER WIJ ONLINE ADVERTENTIES AAN JE TONEN

Wij adverteren met onze producten op andere websites en social media-platformen. Als wij dat doen, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Je klikgedrag op online advertenties
 • Je IP-adres of advertentie-ID

Als je klikt op een onlineadvertentie voor onze producten (bv. op Facebook) dan leggen wij op onze website vast dat je hebt geklikt op een advertentie en waar de betreffende advertentie getoond werd. Als je akkoord hebt gegeven voor het ontvangen van de e-mailnieuwsbrief dan kunnen wij je op grond van je e-mailadres indelen in een publiek (‘audience’) dat wij aan een social media-platform opgeven om een advertentie aan je te tonen of juist om ervoor te zorgen dat die advertentie niet getoond wordt. Dat doen wij bijvoorbeeld als je interesse hebt getoond in een product op onze website, maar dat je (nog) niet hebt gekocht) of juist als je meerdere keren een specifiek product hebt gekocht. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van de cookies die aan de betreffende verwerkingen zijn verbonden.

WANNEER JE CONTACT ZOEKT MET ONZE KLANTENSERVICE

We hebben een klantenservice om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. Je kunt met ons bellen, e-mailen of chatten of een bericht sturen via social media, zoals Facebook en Instagram. We kunnen je efficiënter helpen door jouw gegevens te bewaren. Daarbij verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

WANNEER JE REVIEW VAN ONZE PRODUCTEN GEEFT

Wij verzamelen graag reviews over onze producten of dienstverlening. Daarbij verwerken we minimaal de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Naam

WANNEER WE EEN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK UITVOEREN

Klanttevredenheidsonderzoeken (surveys) voeren we uit onder klanten die bij ons bestellen. Hiervoor werken we samen met marketingpartners waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben. Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze klanten ten aanzien van producten of de gebruiksvriendelijkheid van de webshop.

Daarbij verwerken we minimaal de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Naam

WANNEER WIJ EEN CAMPAGNE AAN JE TONEN

Op onze website kunnen we een campagne onder de aandacht brengen. Daarbij verwerken we dan de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • [Optioneel] Geslacht
 • [Optioneel] Geboortedatum
 • [Optioneel] Interesses
 • IP-adres

We verwerken je gegevens alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven. We nemen jouw gegevens op in ons bestand voor het versturen van e-mailnieuwsbrieven. 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN PROFILERING

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over personen. Wel sturen we je mailings en nieuwsbrieven met op jou afgestemde inhoud. De inhoud wordt bepaald door je aankopen en de interesses die we uit jouw aankoop- en klikgedrag kunnen opmaken.

BEWAARTERMIJNEN EN LOCATIE

Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De bewaartermijn die we aanhouden staan hieronder per verwerking genoemd.

BESTELLEN OP DE WEBSITE

We zijn wettelijk verplicht om gegevens van je bestellingen (zoals facturen en andere boekhoudkundige documenten) 7 jaar te bewaren.

BROWSEN OP DE WEBSITE

We bewaren je bezoekersgegevens (zoals cookies) alleen zolang we daartoe verplicht zijn en hooguit 26 maanden. Daarna zullen we je opnieuw om toestemming vragen, anders worden de gegevens definitief verwijderd.

ABONNEMENT OP DE NIEUWSBRIEF

We sturen je alleen nieuwsbrieven als je daar nadrukkelijk toestemming voor gegeven hebt. We bewaren jouw toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen zodat we onze juridische basis voor het verzenden van nieuwsbrieven kunnen vaststellen. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, verwijderen direct je emailadres uit onze lijst.

KLANTENSERVICE

De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij zolang je als klant actief bij ons bent.

Een telefoongesprek kan worden opgenomen voor trainings- en analysedoeleinden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze interacties te gebruiken om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Wij bewaren het telefoongesprek gedurende drie maanden.

Aan het begin van het gesprek word je geïnformeerd dat het gesprek kan worden opgenomen, de doeleinden van dergelijke opnames en de beoogde ontvanger.

Je hebt het recht om bezwaar hiertegen te maken. Je hebt ook het recht om toegang tot zo’n opname te vragen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Athlete Life zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Denk bijvoorbeeld aan PostNL voor de bezorging van pakketten in Nederland.  Ook kunnen we je gegevens delen met partners die ons helpen met:

 • het ondersteunen bij onze klantenservice;
 • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
 • het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
 • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Al onze derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren. We staan niet toe dat derden jouw persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken; we geven ze alleen toestemming om jouw gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, in een computerbestand naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@athletelife.nl. Na het vaststellen van je identiteit, zullen wij uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van je verzoek mededelen welke persoonsgegevens wij van je verwerken of eventueel kunnen verwijderen, afschermen of verbeteren. 

Wil je jouw gegevens verwijderen of uit ons systeem kopiëren? In dat geval kan je contact met ons opnemen via de contactpagina en dan maken wij dit voor jou in orde voor zover dit wettelijk toegestaan is.

KLACHTENPROCEDURES

Als je een klacht hebt over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van jouw rechten op grond van de wet, kun je contact opnemen met info@athletelife.nl. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens verwijzen wij je naar hun website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

CONTACTGEGEVENS

Naam verwerkingsverantwoordelijke: Athlete Life.

Wij gebruiken de volgende handelsnamen: Athlete Life, Athletelife.nl.

Vestigingsadres:

Kattegat 6A
3446CL Woerden 

Telefoonnummer: 0681647818

E-mailadres: info@athletelife.nl

De privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 april 2021.